Lejebetingelser

Lejebetingelser For alle telte gælder følgende
Varene leveres i efterset og rengjort stand, og skal returneres i samme stand, evt. returneret snavset materiel rengøres for lejers regning.
Lejer er ansvarlig for al material fra udleveringstidspunkt til det er os i hænde igen.
Al material skal opbevares beskyttet for snavs og fugt mm.
Evt reklamationer skal fremsættes inden ibrugtagelse.
Videre genudlån/leje er ikke tilladt uden vores forudgående accept.
Opstilling og nedtagning af teltene kan aftales mod betaling. Leveringsbetingelser er forskellig for de enkelte telttyper, såfremt følgende er opfyldt: Pladsen er ryddet og klargjort ved ankomst. Gulv lægges efter terræn, gulvet er ikke nyvasket, kan aftales på forhånd. Afstanden til opstillingsstedet må ikke overskride 25 m fra parkeringsmulighed, trapper tæller 1 m pr. trin. Ved specielle forhold udarbejdes særskilt tilbud. Stilles hjælpere til rådighed for opsætning, forudsættes disse til stede på det aftalte tidspunkt. Vi kommer altid gerne, og giver råd og vejledning omkring telte m.v., uden omkostninger for lejer. Det er ikke tilladt at sætte klistermærker e.l. på vort materiel. Endvidere må der ikke grilles i vore telte.

Transport
Kunden er altid velkommen til selv at afhente og bringe varerne retur, når transportmidlet er egnet dertil – almindeligvis lukket bil. Vi bringer naturligvis også ud til fordelagtige priser, spørg venligst.

Betaling
Betaling for udlejning er altid netto kontant – med mindre andet er aftalt. Typisk foregår betalingen ved lejet materiel ved leveringen/afhentningen og såfremt fragt/transport prisen er angivet.

Hærværk
Teltene er ikke forsikret mod hærværk.

Erstatning og ansvar
Kunden har erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af lejede varer samt tyveri i lejeperioden. I lejeperioden bærer kunden overfor udlejer fuldt og helt risikoen og ansvaret for skader på det lejede materiel, ligesom kunden hæfter for bortkommen materiel.