For alle telte gælder følgende

Varerne leveres i efterset og rengjort stand, og skal returneres i samme stand, evt. returneret snavset materiel rengøres for lejers regning.

Lejer er ansvarlig for al materiel fra udleveringstidspunkt til det er os i hænde igen.

Al materiel skal opbevares beskyttet for snavs og fugt mm.

Evt. reklamationer skal fremsættes inden ibrugtagelse.

Videre genudlån/leje er ikke tilladt uden vores forudgående accept.

Opstilling og nedtagning af teltene kan aftales mod betaling. Leveringsbetingelser er forskellig for de enkelte telttyper, såfremt følgende er opfyldt: Pladsen er ryddet og klargjort ved ankomst. Gulv lægges efter terræn, gulvet er ikke nyvasket, kan aftales på forhånd. Afstanden til opstillingsstedet må ikke overskride 25 m fra parkeringsmulighed, trapper tæller 1 m pr. trin. Ved specielle forhold udarbejdes særskilt tilbud. Stilles hjælpere til rådighed for opsætning, forudsættes disse til stede på det aftalte tidspunkt. Vi kommer altid gerne, og giver råd og vejledning omkring telte m.v., uden omkostninger for lejer. Det er ikke tilladt at sætte klistermærker e.l. på vort materiel. Endvidere må der ikke grilles i vore telte.

Transport

Kunden er altid velkommen til selv at afhente og bringe varerne retur, når transportmidlet er egnet dertil – almindeligvis lukket bil. Vi bringer naturligvis også ud til fordelagtige priser, spørg venligst.

Betaling

Betaling for udlejning er altid netto kontant – med mindre andet er aftalt. Typisk foregår betalingen ved lejet materiel ved leveringen/afhentningen og såfremt fragt/transport prisen er angivet.

Hærværk

Teltene er ikke forsikret mod hærværk.

Erstatning og ansvar

Kunden har erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af lejede varer samt tyveri i lejeperioden. I lejeperioden bærer kunden overfor udlejer fuldt og helt risikoen og ansvaret for skader på det lejede materiel, ligesom kunden hæfter for bortkommen materiel.

Leje betingelser for Hoppeborge

Alle hoppeborge leveres på paller, hvor de er spændt fast. Er hoppeborgen rullet sammen så den ikke kan være på pallen ved returnering, forbeholder vi os retten til at pakke hoppeborgen om på timeløn for lejers regning.

Det er ikke tilladt at bruge tape, lim eller lign. på hoppeborgene. Evt. afrensning sker på timeløn for lejers regning.

Oppustelige forlystelser må ikke benyttes, når vindhastigheden er over Beaufort-skala 5 (38 km/t eller 11 m/s, det vil sige når små træer begynder at svaje). Luften skal da tages ud af den oppustelige forlystelse og blæseren fjernes.

Ved fugtigt vejr eller regnvejr skal aktiviteten indstilles, og kan med fordel lægges sammen, så hoppeborgen ikke bliver fuld af vand, blæseren sættes i tørvejr. Aktiviteten kan først genoptages ved tørvejr igen. Følges dette ikke og hoppeborgene returneres våde eller fulde af vand, forbeholde vi os retten til at puste hoppeborgene op igen og suges tør for vand, på lejers regning.